Argyresthia retinella

Heimo: Argyresthiidae
Suku: Argyresthia