Euhyponomeutoides ribesiellus

Heimo: Kehrääjäkoit (Yponomeutidae)
Suku: Euhyponomeutoides