Härkäpää

Phalera bucephala

Yläheimo: Yökkösmäiset (Noctuoidea)
Heimo: Nirkot (Notodontidae)
Alaheimo: Härkäpäät
(Phalerinae)
Suku: Phalera

Tuntomerkit: Härkäpäätä, vanhalta nimeltään härkäpääkehrääjää, on melko vaikea sekoittaa mihinkään muuhun lajiin. Perhonen pyrkii suojautumaan saalistajilta esittämällä taitavasti katkennutta oksaa. Sen keskiruumis ja etusiiven ulkoreunan laikku matkivat puun sahapintaa ja muutoin perhonen muistuttaa väritykseltään puunkuorta.

Esiintyminen: Yleisenä aina Oulun korkeudelle saakka.

Lentoaika: Aikaisina vuosina yksilöitä on saatu jo toukokuun alussa. Pääosin lajin lentoaika sijoittuu kuitenkin kesäkuun alusta elokuun puoleenväliin kestävälle ajalle.

Elinympäristö: Koska laji käyttää ravinnokseen useita yleisiä lehtipuita ja pensaita, sitä voi tavata lähes kaikkialta.

Kehitysvaiheet: Toukka on polyfagi, joka elää useilla yleisillä lehtipuilla ja pensailla. Ravintokasveihin kuuluvat esimerkiksi koivut, jalavat, haavat, pajut, lehmukset, vaahterat ja ruusut.

Lähilajit: –

Muuta:

Kasvatettu (e larva), kesäkuu 2016, Espoo, © Helmut Diekmann
13.6.2016, Espoo, © Helmut Diekmann
Kangaslahti, Pieksämäki, © Patrik Åberg
22.6.2012, Espoo, © Helmut Diekmann
30.5.2016, Hartola, © Heikki Tabell
Parittelu, 24.6.2012, Espoo, © Helmut Diekmann
Pieniä toukkia, 25.7.2010, Kangasala, © Esa Marjamäki
Toukkia raidalla, Espoo 22.8.2015, © Mika Schafroth
Täysikasvuisia toukkia, 9.9.2015, Turku, © Håkan Söderholm
Täysikasvuisia toukkia, 9.9.2015, Turku, © Håkan Söderholm
Täysikasvuinen toukka, 8.9.2015, Turku, © Håkan Söderholm
Täysikasvuinen toukka, kasvatuksessa, elokuu 2015, © Helmut Diekmann
Koteloituminen, kasvatusoloissa, elokuu 2018, © Esa Marjamäki
Tuore kotelo, kasvatusoloissa, elokuu 2018, © Esa Marjamäki
Kotelo, kasvatusoloissa, elokuu 2018, © Esa Marjamäki