Puuntuhooja

Cossus cossus

Yläheimo: Puuntuhoojamaiset (Cossoidea)
Heimo: Puuntuhoojat (Cossidae)
Alaheimo: Cossinae

Suku: Cossus

12.7.2017, Espoo, © Matti Selänne
12.7.2017, Espoo, © Matti Selänne
12.7.2017, Espoo, © Matti Selänne
11.6.2016, Lohja, © Helmut Diekmann
11.6.2016, Lohja, © Helmut Diekmann
Täysikasvuinen toukka, 8.8.2016, Espoo, © Matti Selänne
Täysikasvuinen toukka, 8.9.2016, Helsinki, © Matti Selänne
Täysikasvuinen toukka, © Patrik Åberg
Täysikasvuinen toukka, 22.9.2016, Pyhäjärvi, © Pirkko Pulkkinen